Loading...

Jeeves

/Jeeves
Jeeves2017-02-14T14:11:30+00:00

Jeeves Hakkında

Jeeves Enterprise, bir kurumun yaşam döngüsündeki tüm aşamaları (tasarım, satış, temin ve üretim, teslim, satış sonrası hizmet) finansal karar, işletim ve yönetim fonksiyonlarıyla destekleyen tam entegre bir ERP çözümüdür.

Misyonumuzun bir parçası olan, müşterilerimizi kendi iş dallarında en iyiye taşıyabilmek için, Türkiye iş ortağı olarak, yerelleştirme, satış, kuruluş, uyarlama ve destek hizmetleri ile katma değer ilave ettiğimiz Jeeves Enterprise, İsveç kökenli bir firma olan Jeeves Information Systems AB ‘nin ürünüdür.

Jeeves Enterprise;

 • Doğrudan Microsoft ortamlarında kullanılmak için bir metodoloji altında yaratılmış, her yıl da yeni özellikler katılarak geliştirilmeye devam edilen,
 • Çoklu dilde, çoklu para birimi ile çalışan,
 • Gerektikçe kurulan modülleri birbirlerine kolayca bağlanabilen,
 • İş süreçlerinizi yürütmeyi ve iyileştirmeyi sağlayan, bağımısız veya birbirleriyle tam entegre çalışma özelliğine sahip 25 ‘in üzerinde modülü bulunan,
 • Microsoft ortamında doğal (native) olarak çalışan,
 • Ölçeklenebilen (1-1.000 kullanıcı),
 • Uluslararası kullanım standartlarına sahip,
 • Kullanıcı temelinde yetkilendirme seviyeleri ve entegre güvenlik alt yapısı bulunan,
 • Güçlü, esnek ve kolay raporlama sistemine sahip,
 • Grafik ara yüz ve Internet bağlantısı üzerinden de çok katmanlı (n-tier) yapıda, istemci/sunucu (client/server) çalışma özelliğine sahip,
 • Avuçiçi bilgisayarlar kadar Mobil Telefon (GPRS ve WAP) ortamlarından yararlanma olanakları/seçenekleri sunan,

komple bir Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) çözümüdür.

Jeeves Genel Muhasebe

İşletme yönetiminin kalbi olan Muhasebe, Jeeves Enterprise ERP sisteminin de önemli bir modülünü oluşturur. Jeeves Genel Muhasebe Modülü, muhasebe ve resmi defter kayıtları, bütçe ve planlama için gereken tüm işletme bilgilerini yönetmek ve raporlamak amacı ile kullanılır.

Hesap planı tüm mali bilgilerin iskeletidir. Yönetim işlevleri, yapılan muhasebe kayıtlarının çok boyutlu sınıflandırılması esası üzerine kuruludur. Muhasebe hareketleri, her biri 8 haneli 7 değişik seviye içinde yer alan hesap planı ve proje kodları ile ilişkilendirilebilir. Tek düze hesap planına ek olarak geri kalan 6 seviye değişik sınıflandırmalar için kullanılabilir. Aktivite bazlı karlılığı takip edebilmek için proje kodu ayrı bir hesap seviyesi olarak kullanılır. Böylece tüm hesap hareketleri maliyet merkezi, ürün, proje, satıcı ve/veya pazarlama hareketlerine bağlanıp istenilen seviyeden tüm bilgilere erişilebilir. Muhasebe kayıtları üzerinde ayrı bir seviye olarak miktar bilgiside tutma imkanınız vardır. Hesap seviyelerinin bir arada kullanılması yine kullanıcı tanımlı kurallar çerçevesinde mümkündür.

Dövizle çalışma, kullanıcının kendi ulusal para birimi dışında başka para birimleri ile de çalışabilmesi anlamına gelir. Jeeves Enterprise, ulusal para biriminin yanında sınırsız sayıda para birimi kullanılmasına ve döviz kurlarının takip edilmesine olanak sağlar. Uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğun yanısıra, yerel muhasebe mevzuatı gereği olan tüm kayıtların hazırlanması ve raporlanması mümkündür.

Diğer modüllerin tanımlı muhasebeleştirme şablonları doğrultusunda kaynak sistemi refere ederek muhasebe modülüne otomatik bilgi akıtmasını sağlayacak entegrasyon uygulamaları vardır. Bu uygulamalar entegrasyonun validasyonunu sağlamak amaçlı, kaynak sistemin detay kayıtlarının muhasebe kayıdı ile olan ilişkisinide bilgi olarak saklar. Elle muhasebe fişi yaratırken, çalışacak hesaplar ve dağılım oranları belirli şablonlar kullanılabilir. Genel giderlerin departmanlara dağıtımı bu tip şablonların kullanımı için güzel bir uygulama örneğidir. Otomatik mahsuplaştırma şablonları ise, dönem sonlarında hesapların diğer hesaplara yansıtılması için güçlü bir araçtır.

Genel Muhasebe kayıtları içerisinden ayrıntı kayıtlarına anında erişmek mümkündür. Örneğin bir satış faturası mahsubu üzerinden faturaya, müşteriye, siparişe geçilebilir. Gelir/gider bütçesi mali yıl içinde sınırsız sayıda revizyonla takip edilebilir, fiili durumla karşılaştırılabilir.

Jeeves Cari Hesaplar

Kurumların yürütmekte oldukları temel iş süreçlerinin alt çizgisi borçların ödenmesi ve alacakların takip edilmesini sağlayan cari hesap yönetimidir. Müşteriden alacaklar işletmelerin sermaye ve öz kaynaklarının genellikle önemli bir bölümünü oluştururlar. Tedarikçilere olan borçların efektif yönetimi ile ise karlılığın artırılması arasında direk bağlantı vardır. Jeeves Enterprise ERP Alacaklı Cari ve Borçlu Cari modülleri, Genel Muhasebe modülü ile birlikte şirketlerin nakit akışı ve likiditesinin etkin kontrolü amacı ile kullanılan güçlü yönetim araçlarını oluştururlar.

Alacaklı Cari ve Borçlu Cari Hesaplar, ulusal para biriminin yanısıra sonucu oldukları siparişin para birimi ile de takip edilir.

Tedarikçi faturaları, satınalma emri ve alındısıyla karşılaştırılarak miktarsal ve tutarsal olarak doğruluğu onaylandıktan sonra ödeme sürecine dahil edilir. Jeeves Enterprise, ödemeleri önceden planlama işlevselliğiyle nakit yönetimine güç kazandırır. Müşteri faturaları satış, servis ve proje takip modüllerinden otomatik oluşur. Açık hesap takibi ve yaşlandırma yöntemi müşteri bazında belirlenerek, otomatik vade/kur farkı uygulanabilir. Ana müşteri kaydı üzerinden kredi kontrolü, cari bakiye, çek/senet riski gözlemlenebilir. Yine müşteri bazında koyulabilen kredi kontrol işlevselliği, sipariş alma ve sevkiyat sürecini kontrol eder. Her iki modül içinde de, diğer modüllerden bağımsız olarak elle alacak/borç kaydı oluşturmak mümkündür.

Jeeves Enterperise, bağlantı takip işlevselliğiyle tedarikçiye ödenen ve müşteriden alınan avanslar ve bunların kapanışı takip eder. Tahsilat/Ödeme kayıtları istenilen para biriminden yapılarak, bir veya birden fazla fatura ile eşleştirilmek suretiyle kapatılır. Tahsilat/Ödeme uygulamaları, tamamen Türkiye şartlarına özgün geliştirilmiş olan Çek-Senet Takibi modülü ile tam entegredir.

Fatura ve tahsilat/ödeme kayıtları önceden tanımlı şablonları kullanarak, genel muhasebeye otomatik bilgi akıtır.

Jeeves Sabit Kıymetler

Jeeves Enterprise ERP Sabit Kıymetler, kurumların aktifinin oldukça büyük bir parçasını oluşturan demirbaşlarının kontrol ve muhasebe yönetimini sağlar.

Sabit Kıymet Yönetim modülü, demirbaşların sınıflandırılırak kaydedilip, hareketlerinin izlenmesine, yeniden değerleme ve amortisman işletiminin yapılmasına imkan tanır. Uygulama farklı takvim ve yüzdeye sahip birden fazla amortisman değerleme yöntemine ve dönemlerine izin verir, genel muhasebe modülü ile tam entegredir.

Baba/oğul ilişkisi kurarak, bileşik demirbaş tanımlarına izin verir. Simulasyonlar en uygun amortisman metodunun bulunması için kullanılabilir. Demirbaşların satış veya hurda alış işlemleri resmi mevzuata uygun olarak takip edilir. Aynı zamanda muhasebe hesap tipleri için uygun kurallar tanımlanırsa, tedarikçi faturası girilirken sistem otomatik olarak sabit kıymetler modülü içinde otomatik demirbaş kaydı yaratır.

Jeeves Üretim Kontrol

Jeeves Enterprise ERP Üretim (MPC – Malzeme ve Üretim Kontrol), müşterilerinizin ürün kalitesi ve teslimat zamanı beklentilerini karşılamanızı teminen planlama, malzeme yönetimi ve üretimi gerçekleştirme süreçlerinizin tamamında size tam kontrol sağlar.

Jeeves Üretim, siparişler, teçhizat, üretim operasyonları ve stoğu kontrol ve koordine ederek üretim sürecinizi optimize etmeyi hedeflemiştir. Sürekli veya tek tek üretim, stoğa veya müşteri siparişine özgün üretim gibi değişik yelpazadeki tüm üretim gereksinimlerinizi karşılar.

Malzemenin ihtiyaç olunan zaman ve miktarda üretim sürecine girebilmesi MRP (Malzeme İhtiyaç Planlaması) teorisinin çıkış noktasıdır. Düşük stok seviyeleri ile çalışmak, müşteri siparişlerini karşılayamamanız anlamına gelebilir, bunun tam tersi ise stok tutma maliyetlerinizi yukarı çeker. Jeeves Üretim Planlama, müşteriye sunduğunuz hizmetin kalitesini düşürmeden stok seviyelerinizi aşağı çekip, finansal yükünüzü dengeleyecek, doğru malzemenin, doğru zamanda ve yerde olmasını sağlayacak güçlü araçlara sahiptir.

Jeeves MPC, açık iş emirlerinin, yürümekte olan işlerin kontrolunu sağlar, üretim performansını analiz eder ve üretim maliyetlerini takip eder. Jeeves Üretim çözümü farklı seviyelerde iş raporlaması imkanı sunarak, planlama ve süreç iyileştirme için geribesleme yapar.

Jeeves MPC, başlangıç paketi malzeme kontrol ve planlamasını sağlayıp, üretim akışınızı takip etmenizi sağlayacak tüm temel fonksiyonlara sahiptir. Jeeves temel MPC paketi, müşteri siparişleri ve satış tahminlerinin planlamasından hareketle gereksinimi saptayan, iş emirlerinin tüm kayıt, kontrol ve raporlamasını içeren standart rutinlerinleri kapsar. Bu başlangıç paketi, Jeeves Grafik Planlama ve Jeeves MPC+ (Net ihtiyaç planlama, Detaylı kapasite planlama ve üretim hattı personeli iş raporlamasını kapsar) modülleriyle güçlendirilebilir. Üretilen her ürün için sistemde malzeme reçetesi (BOM) ve üretim süreci (rota) bilgisi vardır. BOM revizyonları tarihsel olarak takip edilir, alternatif rotalar tanımlama imkanı vardır. Sistem iş meri üzerindeki standart BOM ve rota üzerinde değişikliğe imkan tanıyarak, müşteriye özgün talepleri karşılamaya ve fiili üretim şartlarını uyarlamaya olanak verir. Çoklu satırlar halinde iş emri girilebilmesi, aynı ürün için farklı üretim lotlarını takvimlemeye ve/veya ürünün alt parçalarını aynı temel iş emri numarası içinde takip etmeye imkan tanır. Net ihtiyaç planlama rutini, ürünün ihtiyaç tarihine göre geriye dönük planlama yaparken, iş emirleri işe başlama ve iş bitiş tarihine göre sistem tarafından otomatik takvimlenebilir. Operasyonlar backflush özelliğiyle tanımlanabilir. Ürünün rotası içinde taşerona yaptırılacak işleri tanımlama ve iş emrileri üzerinde gerçekleşme adımlarını tam takip edebilme özelliği vardır. Ürünün stoklama yöntemine göre otomatik parti ve/veya seri numarasını sistem üretebilir.

Jeeves Enterprise içinde şematik olarak üretimin yönetimi ve planlanması amacı ile geliştirilmiş bir görsel kapasite planlama aracı yer almaktadır. Grafik Planlama Modülü, MPC içindeki üretim emirleri, üretim programı v.b dan bilgiyi alır ve bunları, değişik boyutlar içinde, zaman ve takvime göre (Gantt şeması olarak) ve kapasite kullanımını, yüklenme oranı ve darboğazları gösteren grafikler olarak görüntüler. Grafik Planlama ile yapılan tüm değişiklikler tekrar MPC içine aktarılır.

Jeeves MPC, standart, ortalama ve gerçekleşen maliyetleri takip edebilme fonksiyonlarıyla esnek maliyetlendirme alt yapısına sahiptir. Fiili maliyetleri muhasebe sisteminden toplama ve parametrik olarak üretim emirleri üzerine yansıtma şablonları kullanıcı tarafından tanımlanır.

Jeeves Satınalma Yönetimi

Jeeves Enterprise ERP Satınalma Yönetimi, tedarikçilerinizle olan ilişkileri yönetmek, stok seviyelerinizi kontrol edebilmek, ihtiyaç duyulan miktar ve zamanda (JIT – Just In Time) arzu edilen kalitede mal girişini sağlayabilmek için tüm satınalma sürecinizin yönetimini kapsayan oldukça gelişmiş bir çözüm sunar. Aynı zamanda satınalma kararlarınızın finansal boyutunu analiz edebilmeniz için bakış açısı kazandırır. Satınalma sürecinizi iyileştirme hedefiyle, tedarikçilerinizin size sunduğu fiyat ve ürün kalitesi, teslimat süresine göre tedarikçi performans değerlemesi yapmanıza imkan tanır.

Jeeves Enterprise içindeki farklı modüllerden (MRP-Malzeme İhtiyaç Planlama, MPS-Kaba Üretim Planlama, Emniyet stok, sipariş noktası gibi stok yönetim prensibleri, müşteri siparişleri, iş emirleri) otomatik oluşan ve/veya elle girilen satınalma ihtiyacı doğrultusunda veya tamamen bağımsız olarak tedarikçilerden fiyat bilgisi toplamaya (RFQ), gelen bilgiler doğrultusunda fiyat, ödeme şekli, teslim süreleri, minimum sipariş miktarları, tedarikçi mal kodu ve stok birimi vb. bilgileri kapsayan önceliklendirilmiş ürün alternatif tedarikçi bilgisi oluşturmayı sağlayan uygulamaları ile satınalma sürecinizi destekler. Tedarikçilerinizle yaptığınız takvimi ve hacmi belli satınalma sözleşmesi kapsamındaki, sipariş ve alımlarınızı takip etmenize imkan tanır.

Jeeves satınalma sipariş girişi için kontrol listeli uygulama örnekleriyle size pekçok kolaylık getirir. Örneğin alımı onaylanmış olan talepleri görüntüleyen kontrol listesinden istenilen seçilip siparişe dönüştürülebilir. Böylelikle tüm Jeeves uygulamalarının temel işlevselliğ olan süreci tetikliyen bilginin otomatik/elle bir kere sistemde oluşması ve takip eden süreçte hep bilginin akışının sağlanması prensibi korunmuş olur. Müşteri siparişine, iş emrine özgün veya stok kayıtlarımız üzerinde iz bırakarak direk müşteriye sevk edilecek malların satınalma emirleride yaratılabilir.

Alındı işlemleri yine satınalma siparişi bazında kontrol listeleri kullanılarak kalite kontrolü yapılacak veya direk stoğa alınacaklar ayrımı ile gerçekleşir. Kalite kontrolü yapılacak mallar için ön alındı işlemi yapılır, kontrol sonrası onay alınması ile stoğa giriş gerçekleşir. Alındı işlemi sırasında mal bazında tanımlı miktarsal sevk toleranslarına göre iş akışı sağlanabilir. Malın stoklama yöntemine göre otomatik parti ve/veya seri numarasını sistem üretebilir.

Jeeves Satınalma Yönetimi, farklı para birimi, lisan ve KDV kurallarını destekleme özelliği firmanızı uluslararası boyuta taşır.

Lojistik ve tedarik zincirine odaklanmış yeni satınalma yönelimleri standardizasyon ve özel adaptasyon prensiplerini temel alırlar. Jeeves EDI (Electronic Data Interchange), uluslararası bilgi alışverişi standartlarını kullanarak firmanız ve tedarikçileriniz arasındaki doğru ve gerçek zamanlı bağlantıyı elektronik ortama taşır.

Jeeves Satış Yönetimi/CRM

Her işletmenin yaşam kaynağı müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlerdir. Müşteri ilişkilerinde, doğru bilgilere hızlı erişim daha etkin hizmet ve mal kalitesi getirir. Böylece müşteri memnuniyeti ve sadakat oranı artar bu da giderek işletmenin karlılığının ve rekabet gücünün de artması anlamına gelir. Jeeves Enterprise ERP Satış Yönetimi, potansiyel müşteri ile ilk temas kurulmasından, teklif verme, sipariş alma ve işlemeden, sevkiyata kadar devam eden süreci kapsar.

Jeeves Müşteri İlişkileri Yönetimi, satış fırsatlarını kazanca dönüştürmek için yürütülen tüm pazarlama aktivitelerinin yönetimine, müşterileriniz ve firmanız arasındaki bilgi akışını sağlamaya imkan tanır. Potansiyel müşteri ve satış, rakip firmalar ve ürünleri, pazarlama aşamalarının takibi için çok kapsamlı sorgulama imkanları sunar. Kontak sürecinin yönetimi için e-mail, CTI ve MSWord ‘e direk bağlantı araçları vardır. Pazarlama sürecinin en önemli parçası olan aktivitelerin ister bir firmaya, ister bir firma ve satış olasılığına, istenirsede tamamen bağımısız olarak yaratılıp takip edilmesine imkan tanır. Pazarlama aktiviteleri Jeeves Enterprise içinde yer alan örneğin teklif, proje, müşteri siparişi, satınalma emri, iş emri gibi diğer uygulamalara bağlantı imkanı vererek doğru bilgiye hızlı erişimle satış/satış sonrası gücünüzü artırır.

Jeeves Sipariş Alma, uygulamasında iihtiyaç duyabileceğiniz tüm veriler – sipariş alınan ürünün stok durumu, müşteri sipariş bakiyesi, rezerve miktarı, planlanmış giriş miktarı, müşterinin kredi durumu, standart ödeme ve sevkiyat koşulu vb. elimizin altındadır. Uygulama olası teslim tarihi önerisinde bulunabilir veya stok durumu müsait alternatif ürünleri önerebilir. Sipariş, fatura kesilecek ana müşterinin yanısıra, sevkiyat yapılacak farklı firma olarak kaydı bulunan veya münferit lokasyon bilgisinide kapsayabilir. Jeeves Enterprise, oldukça esnek fiyatlandırma ve indirim uygulama alt yapısına sahiptir. Fiyat listelerinizin geçerliliğini takvime bağlayabilirsiniz. Müşteri fiyat sınıfı, ürün fiyat sınıfı kodları kullanılarak hazırlanacak matrisler üzerinden oldukça karmaşık fiyatlandırma süreçleri çok basite indirgenebilir. Standart 3 indirime ilaveten müşteriye özgün, siparişe özgün, satış hacmine (miktar/tutar) özgün indirimler uygulanabilir. Jeeves Enterprise, sunduğu imkanlarla birden fazla ürünü bir araya getiren satış şablonları hazırlanmasına imkan tanır. Sipariş giriş esnasında bu şablonları kullanmak işletmeye hız ve ürün konfigürasyonu doğruluğu, dolayısıyla müşteri memnuniyeti getirecektir. Tüm satış süreci içinde müşteriye özgün ürün kodu ve tanımı bilgisini kullanmak mümkündür. Satış politikası gereği, ürünlerin ana stok birimlerinin yanısıra istenilen sayıda alternatif satış birimi kullanabilir.

Sevkiyat, sipariş bazında veya müşteri/teslim tarihi bazında hazırlanacak yükleme listeleri üzerinden guruplanmış irsaliyelerle yapılır. Sevkiyat aşamasında da müşteriye özgün kuralları belirlenmiş otomatik veya kullanıcı kontrollü kredi kontrol işlevselliği çalışır. Sevkiyat bilgisi onay sonrası faturalama sürecine taşınır. Faturalama sipariş bazında yapılabileceği gibi, toplu faturalama opsiyonu ile müşteri veya sevk irsaliyesi temelindede olabilir.

Jeeves Satış Yönetimi, farklı para birimi, lisan ve KDV kurallarını destekleme özelliği firmanızı uluslararası boyuta taşır.

“Yeni Ekonomi” içinde müşteriler, sunulan malları ve fiyatları kendi başlarına görmek ve siparişlerini kendi başlarına girmek istemektedir. Jeeves Satış Yönetimi, gerek kişilere, gerekse kurumlara satış için Jeeves e-Ticaret ile entegre edilmiştir.

Tüm pazarlama ve satış faaliyetlerinde, değişik belgeler ile çalışmak işin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Büro içinde dolaşan bilgisayar dökümleri, satış destek malzemesi, reklam kampanyaları, satış davetleri, teklifler, sözleşme şablonları, ürün broşürleri, fiyat listeleri, referans listeleri vb. bu belgeleri oluşturur.

Jeeves Stok Yönetimi

Jeeves Enterprise ERP bünyesinde yer alan Jeeves Stok Yönetimi Modülü, esneklik açıklık ve entegrasyon özellikleri ile imalat ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duyacağı tüm stok kontrol işlevlerini kolaylıkla yerine getirebilmektedir. Stok Kontrolü, hangi malların depolanacağı, miktarları ve bunların teslim şartlarının belirlenmesini içerir ve malların kaynağından müşteriye erişmesine kadar geçeceği yolun optimizasyonunu amaçlayan Lojistik yönetiminin bir parçasıdır.

Stok Yönetimi Modülü, Jeeves Enterprise içinde yer alan diğer modüller ile birlikte en yüksek sevkiyat kalitesi ve verimliliğinin elde edilmesi için gereken platformu, araçları ve iletişim ortamını sağlamaktadır.

Jeeves Stok Yönetim Modülü ile, mal/malzemenin bulunduğu ambar(lar), raf(lar), ait olduğu parti ve taşıdığı seri numarası belirlenebilir. İhtiyaç ve stok yönetimi göz önüne alınarak mal/malzemeler için parti ile takip, seri ile takip, paket, fantom gibi farklı stoklama tipleri kullanılabilir. Stoğa giriş işlemleri “Satınalma ve/veya İmalat Modülü” tarafından, stoktan çıkışlar “Satış ve Servis Modülü” tarafından başlatılmaktadır. İmalat emirlerine çıkışlar, dahili olarak “İmalat Modülü” ile yapılmaktadır. Bunların yanısıra istenilen sayıda ihtiyaca göre stok hareket tipi yaratıp, stok modülü içerisinde de elle giriş/çıkış fişleri düzenlenebilir. Müşteri siparişleri ve İmalat iş emirlerinin gereksinimi, ambardaki mal ile birebir ilişki kurularak rezerve edilebilir. Ambarlar arası veya aynı ambar içinde raflar arası mal transferini sağlayan uygulamalar modülün parçasıdır. Stok hareketleri üzerinde temel bilgilerin yanısıra, takip edilebilirliği sağlamak üzere ait olduğu iş emri, müşteri/satınalma siparişi, tedarikçi/müşteri bilgiside saklanır.

Ambarların planlama ve yönetimlerinde önemli olan bir husus doğru sayıda malzemenin doğru zamanda ve doğru yerde bulunmasıdır. Planlama ve yönetim olmadan müşteriye yapılan teslimat kalitesi kötüleşir ve verimlilik düşer. Jeeves Stok Yönetim modülü, ambarlar bazında stok bakiyesi, planlanan bakiye ve hareketler, dönemsel çıkış tahmini, ABC kodlaması, emniyet stok miktarı, sipariş noktası, maximum stok seviyesi gibi temel ambar yönetim işlevselliğini destekler. Entegre bir iş yönetimi sistemi gerek teslimat kalitesinin ve gerekse karlılığın optimizasyonunu sağlar. Seçilen malzemeler için, Jeeves Stok Modülünün otomatik olarak satınalma veya imalat emri yaratması amacı ile emniyet stok miktarı ve sipariş noktası konularak ambar yönetimi otomatik hale getirilebilir.

Birkaç düzeyde ileriye dönük bütçe yapma imkanı bulunmaktadır. Bütçe, geçmiş hareketlerin yıllık değerlerinden hesaplanabilir ve sipariş noktası, emniyet stoğu, stok devir hızı, ABC analizi vb. hesaplamasında otomatik olarak kullanılır. Yıllık değerler istenilen dönemlere bölünerek ve bunların alınan müşteri siparişleri ve özel hesaplama metotları ile birlikte hesaplanması sonucunda net ihtiyaç planlaması (MRP) amacı ile kullanılabilir.

Jeeves EDM

Jeeves EDM (Electronic Document Management), istenen doğru versiyondaki, her tip dökümana kısa sürede erişimi garantileyerek belge yönetiminizi verimli kılar. Jeeves EDM, için anahtar kelimeler basitlik ve kullanılabilirliktir.

Belge yayınlamayı, sadece yetkili gönderici ve alıcılar üzerinden gerçekleştirerek basitleştirir. Dökümanların projelere, müşterilere, ürünlere vb. bağlatısını kurmanıza imkan tanıyarak, Jeeves Enterprise içindeki diğer modüllere entegre olur.

Her döküman sistem içinde yer alan diğer bilgiler gibi, ortak bir havuzda saklanır. Fiziksel dosya merkezi bir döküman sunucusu üzerinden yer alırken, Jeeves veri tabanı içerisinde bu dökümanın sadece fiziksel bağlantı bilgisi saklanır. Böylelikle her tip dökümana kolayca erişilip, kurum içi paylaşıma açılabilir. Dökümanlar değişiklik yapılmasına kilitlenerek, yetkisi olan kişilerce istenildiği zaman görüntülenebilir. Log tutma özelliği ile dökümanın kimin tarafından okunduğu veya güncellendiği takip edilebilir.

Jeeves EDM, Jeeves Enterprise üzerinden Jeeves Bookmark makrosunu kullanarak bilgi çekebilecek MSWord şablonları (template) yaratmanıza da imkan verir. MSOutlook kullanılarak gönderilen ve alınan emailler Jeeves EDM içerisinde saklanabilir. Mail text dosya olarak, olası ekleri ise orjinal formatlarında saklanır. Böylelikle mail sunucuya erişim olmadan gelen/giden mailler yetki çercevesinde paylaşıma açılmış olur. Jeeves EDM, aynı zamanda birbiriyle ilişkli birden fazla dökümanı ağaç yapısında birbirlerine bağlamanıza izin verir.

Jeeves Proje Yönetimi

Başarılı projeler ürünlerin ve yapılacak işlerin doğru ve detaylı tanımlanması ve kontrolü ile mümkündür. Jeeves Proje Yönetim Modülü, proje içinde yer alan aktivitelerin tümüyle kontrol altında tutulması için gereken araçları sağlamaktadır.

Yaratılan projeler, müşteri siparişlerine ve sözleşmelere bağlanarak, proje kapsamındaki iş adımları ve safhalar yetkili proje personeli atanarak başlangıç bitiş zamanları ile sisteme tanıtılır. Tanımlanmış olan aktiviteler ise yine kendi içlerinde sözleşme/siparişin bir kalemine, iş emrine veya proje kapsamında yapılan satınalma hareketine bağlanabilir.

Projenin denetimi için detay düzey belirlenebilir. Bazı projelerin sonuçları aktivite belirlenmeden verilebilir. Bazıları ise yapılan işi saat saat raporlayacak detayda olabilir. Detay düzeyi, denetim ve yönetimin gerektirdiği sonuç analizine göre belirlenir. Aktivitenin sonunda fatura kesilip kesilmeyeceğide burada belirtilir. Bu da işletme içinde tüm zaman kullanımının belirlenebileceği ve hesaplamaya girecek tüm masraflar vb. bilginin alınabileceği anlamına gelir.

Proje Modülü içinde çalışılan zaman ve yapılan harcamalara mahsuben, sabit fiyatlı, dönemsel ve elle olmak üzere dört temel faturalama metodu kullanılır. Dönemsel faturalama, sabit fatura tutarları ile yapılacak ödeme planı anlamına gelir. Elle metot dışındaki tüm işlemlerde faturalama otomatik olarak yapılır. Tüm metotlar için fatura kesilmeden önce, incelenmesi ve düzeltilebilmesi için proforma faturalar düzenlenir.

Jeeves e-Proje modülü, özellikle şirket dışında görevlendirilen proje personelinin, Proje Yönetim Modülünün, zaman raporu ve masraf raporları gibi kısıtlı işlevlerini, İnternet üzerinden kullanabileceği faaliyetler için uygundur. e-Proje Modülü, projelerin de İnternet üzerinden sürekli olarak takip edilebilmesine imkan verecektir. Bu imkan sadece dahili haberleşme ve bilgilendirme için değil müşterileri de bilgilendirme ve ek hizmet sunma amacı ile de kullanılabilir.

Jeeves Servis Yönetimi

Unutmamak gerekir ki satış müşteri ilişkinizin il adımıdır, devam eden süreçte müşterinizin servis, kuruluş, bakım, tamir gibi uzun dönemli bir desteğe ihtiyacı vardır. Müşterilerinize sunduğunuz destek ve servisin kalitesi ise tek seferlik bir satışmı yaptığınız yoksa uzun süreli bir ilişki içinemi girdiğinizi belirler. Jeeves Servis, müşterilerinize vermekte olduğunuz servis ve destek kalitesini yükselterek, uzun soluklu ve karlı ilişkiler kurmanızı sağlar. Uygulama müşterilerinize satmış olduğunuz ürünlerin servisi için kullanılmasının yanısıra şirket içi servis ihtiyacınızıda görebilir.

Jeeves Servis Yönetimi, çağrı karşılama, servis teklifi hazırlama, servis iş emri oluşturma ve sonuçlandırma, dönemsel bakım planlama, garanti takibi vb. gibi sunmuş olduğu işlevsellikle oldukça ayrıntılı bir çözümdür. Jeeves servis iş emirlerini, özgün seri numarası için veya direk ürün kodu ile açılabilir. Bu iki opsiyon farklı servis seviyelerine ve profiline sahip servis modeli sunar. Uygulama içinde seri numaralı ürünler için verilen servis hizmeti, özgün olarak ürünün tarihçesini, garantisini ve periyodik bakım dönemlerini takip etmenize imkan tanır. Jeeves servis yönetimi içinde standart servis akış şablonları tanımlamak mümkündür. Servis akış şablonları standart işçilik ve malzeme fiyatlandırması, servis işlemlerinin tanımları ve süreleri ve işi yapacak personel bilgisini içerir. Bu şablonlar servis iş emirleri girilirken standardizasyon ve hız kazandırır. Servis iş emirlerinin ve iş adımlarının üzerinde takip edilebilirliği sağlamak üzere planlanmış, üzerinde çalışılıyor, durdurulmuş (durdurma sebebleri ile), tamamlanmış, faturalanmış durum kodları vardır. Servis iş emirlerinin planlanmasının yanısıra, harcanılan zamanın ve kullanılan malzemenin IRIS kodları kullanılarak (saptanan arıza, yapılan işlem, etkilelenen parçayı sınıflandırma) raporlanmasıda çok önemlidir. İş emirleri üzerinden toplanan bu bilgiler müşteriye verilen servis seviyesini iyileştirmek ve süreçleri kısaltmak için bilgi bankası oluşturur.

Servis iş emirleri üzerine çıkılan yedek parçaların takibi Jeeves Stok Yönetimi ile tam entegredir. Jeeves servis iş emirlerinin faturalandırılması alternatifli olarak Jeeves satış veya dönemsel bakım anlaşmaları kapsamında proje yönetimi modülleri üzerinden gerçekleşir.

Jeeves e-servis modülü, müşterilerinizin internet üzerinden servis iş emri açmasına ve açmış oldukları iş emirlerini takip etmelerine imkan verir.